Mediation

Een arbeidsconflict, samenwerkingsproblemen tussen collega’s of een ander zakelijk conflict levert de nodige spanningen op en is voor niemand prettig. Partijen willen meestal zo snel mogelijk een oplossing voor hun conflict. Iedereen is gebaat bij een fijne en productieve werkomgeving.

Mediation biedt in veel situaties uitkomst bij het samen vinden van een oplossing en heeft als voordeel dat ingewikkelde, langdurige en kostbare procedures kunnen worden voorkomen. Bovendien zitten de conflictpartijen zelf ‘aan het roer’: u bepaalt samen de uitkomst waardoor deze duurzamer is dan een uitkomst die door een ander aan u opgelegd wordt.

INp&o enZo biedt mediation aan op basis van de richtlijnen van het kwaliteitsregister van de Mediatorsfederatie Nederland. Voor MfN-registermediators zijn het MfN-Mediationreglement, de Gedragsregels voor de MfN-registermediator, de Klachtenregeling en het Reglement van de Stichting Tuchtrechtspraak Mediators van toepassing (zie ook www.mfnregister.nl ).

Meer weten over mediation bij arbeidsconflicten?
Lees mijn Blog op Pamoja-mediation.nl
Bekijk onderstaande video: 'mediation bij het Oplossen van Arbeidsconflicten':

Kenmerken van mediation:

 • Vrijwilligheid : alle betrokkenen in het geschil nemen vrijwillig deel aan het mediationproces en zijn bereid om in gezamenlijk overleg te werken aan een oplossing;
 • Geheimhouding : alle betrokkenen en de mediator tekenen voor aanvang de mediationovereenkomst waarin onder meer de geheimhouding is vastgelegd. Dit geeft iedereen de ruimte om tijdens de mediation vrijuit te kunnen spreken;
 • De mediator werkt volledig onafhankelijk : heeft geen mening over het conflict, is niet betrokken bij een van de partijen en heeft geen belang bij een bepaalde uitkomst.

Waarom mediation?

 • Verbeterde verstandhouding waardoor de samenwerking productiever verloopt en mogelijk verzuim wordt voorkomen;
 • Voorkomen van personeelsverloop waardoor talent behouden blijft voor de organisatie;
 • Een resultaat dat vaak beter past bij de betrokkenen dan een ‘opgelegd besluit’ van een derde;
 • Kostentechnisch is mediation vaak voordeliger dan een gang naar de rechter

Hoe werkt het?

Of u nu medewerker, leidinggevende of HR medewerker bent: u kunt contact opnemen via mail, telefoon of het contactformulier. Wat volgt zijn:
 1. Een korte telefonische intake met alle betrokken partijen;
 2. Een gezamenlijk intakegesprek waarin de uitgangspunten van mediation worden besproken en de bereidheid wordt getoetst voor deelname aan de mediation. Indien betrokkenen met mediation instemmen, wordt de mediationovereenkomst getekend;
 3. De mediationbijeenkomst(en): Dit kunnen één of meerdere gesprekken zijn;
 4. De eindafspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.
Het streven is om na de telefonische intake voortvarend te werk te gaan. Hiervoor zijn eventueel ook de avonduren en de zaterdag beschikbaar!