"Vroegtijdige inzet van mediation kan pijnlijke procedures en imagoschade voor medewerkers en organisaties voorkomen"

Door wie?

Mijn naam is Teun van Zoggel, MfN registermediator en HR (interim)professional. Voor mijn professionele achtergrond, opleiding en ervaring verwijs ik u naar de pagina 'Over' .


Mediator voor alle arbeidsgerelateerde zaken

Vanuit mijn HR ervaring heb ik een scherpe en brede blik ontwikkeld als het gaat om samenwerking binnen werkorganisaties en conflictsituaties die daarbinnen kunnen ontstaan. Als HR professional heb ik de nodige (juridische) procedures gevoerd maar ben ik ook in de loop van de tijd steeds meer geïnteresseerd geraakt in mediation als alternatieve vorm van conflictoplossing.

Tijdens mijn opleiding tot mediator ben ik er achter gekomen dat het zoeken naar de belangen en de behoeften achter de standpunten van conflictpartijen het allerbelangrijkste is. Op deze manier ontstaat ruimte om te zoeken naar alternatieve oplossingen. Een oplossing samen in der minne bereikt, is voor iedereen bevredigender en duurzamer dan een beslissing die door een derde van buiten opgelegd wordt.

En dan hebben we het nog niet gehad over de kosten van een juridische procedure……
Vroegtijdige inzet van mediation kan pijnlijke procedures en imagoschade voor medewerkers en organisaties voorkomen.

Vanuit mijn hart voor mensen en organisaties wil ik mediation dan ook van harte aanbevelen aan directies en aan mijn HR-collega’s.


Voorbeelden van mijn ervaringen met samenwerkingsproblematieken binnen organisaties:

  • Leidinggevende en medewerker(s): zoals bijvoorbeeld disfunctioneren, verschillen van inzicht, ziekteverzuim en re-integratie;
  • Collega’s onderling;
  • Samenwerkingen binnen teams.

    Maar ook:

  • Bestuurder en ondernemingsraad;
  • Directie, HR en vakbonden.


Gegeven mijn opleiding, achtergrond en ervaring in HRM en organisatiestrategie kan ik de problematiek snel plaatsen en doorzien .
Als specialist in arbeidsmediation kan ik het geheel overzien en partijen stimuleren samen te werken aan een oplossing.


Ik richt mij als arbeidsmediator primair op Geldermalsen , West Betuwe en het hele Rivierengebied maar door de centrale ligging ben ik ook in Utrecht , Brabant en Zuid-Holland inzetbaar!

Neem contact met mij op voor een vrijblijvende kennismaking .