Doorlooptijd en kosten van mediation

De doorlooptijd van een mediation varieert en is afhankelijk van het soort conflict en in welke mate er al sprake is van een verstoring van de verhoudingen. De ervaring leert dat voor een gemiddelde mediation in een individueel arbeidsconflict ongeveer 2 tot 3 gesprekken nodig zijn in een tijdsbestek van 4 tot 6 weken. Daarmee bedragen de kosten die met de mediation gemoeid zijn tussen de € 1.300,- en € 1.800,- (excl. BTW). Kosten voor het opstellen van een eventuele vaststellingsovereenkomst komen daar nog bij.

Voor mediations waar meerdere partijen bij betrokken zijn en in het geval van teammediations e.d. zijn andere doorlooptijden en daarmee kosten van toepassing.

Voorafgaand aan de mediation worden de afspraken vastgelegd over de kosten en hoe de kosten over de partijen verdeeld worden. In het geval van arbeidsmediation worden de kosten meestal (voor het grootste deel) betaald door de werkgever.

In alle gevallen geldt dat alle werkelijk bestede uren in rekening gebracht worden die te maken hebben met de mediation: voorbereiding, uitvoering van de gesprekken, telefonisch overleg, verslaglegging e.d.

Voor mediations in West Betuwe en directe omgeving worden geen reiskosten of reistijd in rekening gebracht. Voor reistijd buiten deze directe omgeving wordt een gereduceerd uurtarief in rekening gebracht.

Neem contact op voor meer informatie of een vrijblijvend kennismakingsgesprek