Vrijblijvende kennismaking

Niet zeker of uw situatie geschikt is voor mediation? Plan dan een vrijblijvende kennismaking met mij in!

In dit oriënterende gesprek, waarbij alle partijen aanwezig zijn, worden de uitgangspunten van mediation besproken en de mogelijkheden en onmogelijkheden. Tevens kunt u met mij als mediator kennismaken. Het is in dit gesprek van ongeveer één uur nog niet de bedoeling om uitgebreid inhoudelijk met elkaar in gesprek te gaan over de kwestie die u bezighoudt.


Indien na afloop van het gesprek één van de partijen en/of gezamenlijke partijen besluit(en) niet verder te gaan met mediation of met mij als mediator, dan worden geen kosten in rekening gebracht. Dat is eveneens van toepassing als ik als mediator onvoldoende mogelijkheden zie om mediation in te zetten in de betreffende kwestie of ik me als mediator niet voldoende competent acht in de betreffende situatie.


Als u na het kennismakingsgesprek besluit verder te gaan met mediation en met mij als mediator dan wordt de bestede tijd voor het kennismakingsgesprek in rekening gebracht conform de voorwaarden in de mediationovereenkomst (zie ook de pagina 'doorlooptijd en kosten' ). In het eerste mediationgesprek kan immers vrij snel overgegaan worden naar het ondertekenen van de mediationovereenkomst en gestart worden met de inhoudelijke bespreking. De meeste formaliteiten zijn al in het kennismakingsgesprek aan de orde geweest.