HR Consultancy en personeelsadvies

INp&o enZo biedt een brede kennis en ervaring aan op het gebied van personeelsmanagement. Altijd afgestemd op het realiseren van de doelstellingen van de organisatie of onderneming. Altijd in afstemming met u als opdrachtgever.

Enkele voorbeelden van succesvolle projecten:


HR strategie

 • Ontwikkelen van een HR-strategie die aansluit op de organisatiestrategie
 • Begeleiden en faciliteren van cultuurveranderingstrajecten
 • Begeleiden en uitvoere reorganisaties
 • Implementeren e-HRM, workflowmanagement, MSS en ESS
 • HR data
 • Strategische Personeelsplanning (SPP)
 • Flexibilisering
 • Medezeggenschap

CAO en arbeidsvoorwaarden

 • Benchmark arbeidsvoorwaardenpakket
 • Harmoniseren arbeidsvoorwaardenpakketten na fusie / samenvoeging
 • CAO onderhandelingen met vakbonden
 • Ontwerpen en onderhandelingen Sociaal Plan
 • Pensioenregelingen, o.a. overgang van middelloonregeling naar beschikbare premieregeling
 • Functiewaardering en beloningsonderzoek

Opleiding en ontwikkeling

 • Ontwikkelen en implementeren performance management systeem
 • Ontwerpen en implementeren intern opleidingshuis
 • Implementeren e-learning en blended learning
 • Learning & Development (L&D)
 • Talentmanagementprogramma


Instroom

 • Arbeidsmarktcommunicatie
 • Ontwikkelen recruitmentsite en verbeteren candidate experience
 • Werving en selectie

Arbeidsomstandigheden

 • Ontwikkelen Arbobeleid
 • Ziekteverzuimbeleid
 • Duurzame inzetbaarheid


Arbeidsrecht

 • Actualieren arbeidsovereenkomsten
 • Voorbereiden en begeleiden reorganisaties
 • Dossiermanagement