Hoe verloopt een mediationproces?

Afhankelijk van de situatie vindt eerst een korte (telefonische) intake met alle betrokken partijen plaats. Vervolgens wordt een afspraak gemaakt waarbij alle deelnemers aan tafel komen, meestal vooraf gegaan door korte individuele gesprekken met betrokkenen. Uiteraard vallen deze gesprekken al onder de voorwaarden van vertrouwelijkheid. In dit eerste gezamenlijk overleg wordt de mediationovereenkomst getekend, wordt het overleg opgestart en worden eventuele vervolgafspraken gemaakt.


Een gesprek duurt meestal maximaal 2 uur en kan tussentijds op verzoek van deelnemers en/of mediator onderbroken worden voor een individueel overleg. De ervaring leert dat 2 à 3 bijeenkomsten vaak voldoende zijn om de mediation te kunnen afronden. Uiteraard is dat wel afhankelijk van de soort en omvang van de kwestie die speelt.


De eindafspraken worden vastgelegd. Vaak is dat in de vorm van een vaststellingsovereenkomst. Maar op verzoek van de betrokkenen is het is ook mogelijk om afspraken vast te leggen in een schriftelijke eindovereenkomst.