Voorwaarden voor mediation

Mediation is altijd op vrijwillige basis. Het is daarom belangrijk dat alle conflictpartijen achter het gekozen instrument van mediation staan. Indien één partij zich niet kan vinden in mediation en/of de gekozen mediator, dan kan de mediation niet van start gaan.


Een andere belangrijke voorwaarde is de vertrouwelijkheid . Tijdens de gehele mediation geldt voor alle betrokken partijen (inclusief de mediator en eventuele betrokken derden) absolute geheimhouding. Aan het begin van de mediation wordt de mediationovereenkomst getekend waarin onder meer de geheimhouding wordt vastgelegd. Dit biedt partijen de mogelijkheid om vrijuit met elkaar van gedachten te wisselen en mogelijkheden en onmogelijkheden met elkaar te verkennen zonder dat dit consequenties heeft. Gedurende het mediationproces kan iedere partij op een eventuele tussentijdse afspraak terugkomen. Een afspraak is pas een afspraak als deze op het eind van de mediation in een eindovereenkomst wordt vastgelegd.

Weet u niet zeker of de situatie die u bezighoudt geschikt is voor mediation? Neem contact met mij op of maak een afspraak voor een vrijblijvende kennismaking !

Bekijk het filmpje 'Mediation bij het oplossen van Arbeidsconflicten':